Statens vegvesen

Vegkart 2019

Vegkart 2019 er ikke lenger tilgjengelig.

For å se vegobjekter i kart, gå til https://vegkart.atlas.vegvesen.no/

For omregning av Vegreferanse og Vegsystemreferanse, gå til Oversette mellom ny og gammel vegreferanse | Vegdata.no

Spørsmål om stenging av Vegkart-2019 og videreføring av funksjonalitet i nye løsninger rettes til NVDB@vegvesen.no